''
Spanish Catalan English USA German Polski 日本語 (JAPANESE) Français Italiano (Italian) English GB (English)

Polityka prywatności


 
 
Strona internetowa www.mojemagiczneliczby.pl jest własnością The Story Tailors, SL, z numerem
CIF: B-66606617, z siedzibą w Gran de Gràcia 15 1º1º, 08012. Można wysłać elektroniczną pocztę
na witaj@mymagicalnumbers.com, i numer telefonu jest +34 93 794 81 58.
 
Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę,
abyście mogli zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, używamy, komunikujemy, ujawniamy i
wykorzystujemy przekazane nam dane osobowe.
 
Przed lub w momencie zbierania danych osobowych, będziemy Cię informować za pośrednictwem
naszych tekstów prawnych o metodach traktowania, które przeprowadzimy z Twoimi danymi w
sposób całkowicie przejrzysty, związane z powierzoną nam komisją, dodatkowo do zarządzania,
administracji i każdego celu, który nie jest niezgodny z powyższym. W trosce o bezpieczeństwo
powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec
udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale
sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych
osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie
zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu
realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 
Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami, aby zapewnić
ochronę i zachowanie poufności danych osobowych.
 
Jakie informacje zbieramy?
 
Zamawiając na stronie internetowej, zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska,
adresu e-mail oraz innych danych osobowych. Zebrane informacje są wykorzystywane do
przetwarzania transakcji i wysyłania okresowych wiadomości e-mail. (W przypadku e-maili o
produktach, które będziemy sprzedawać w przyszłości, zawsze masz możliwość odmowy ich w
momencie kontraktowania produktu).Do zbiorów danych osobowych gromadzonych przez tę
platformę, bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, należą: imię i nazwisko, adres e-
mail, adres, kraj, miasto, kod pocztowy, płeć, nazwa firmy, pliki cookie i dane dotyczące
użytkowania.
 
Dane osobowe mogą być dostarczane przez Użytkownika według własnych upodobań lub
zbierane automatycznie podczas korzystania z tej platformy.
 
Odmowa udzielenia przez Użytkownika niektórych danych osobowych lub niezaakceptowanie
naszych tekstów prawnych może uniemożliwić świadczenie usług na tej platformie.
 
Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Dane osobowe stron trzecich opublikowane
lub udostępnione za pośrednictwem tej platformy i oświadcza, że posiada zgodę tych osób trzecich
na przekazanie Danych Posiadaczowi.
 
Jak chronimy informacje o użytkowniku?
 
Wdrażamy środki bezpieczeństwa, gdy użytkownik składa zamówienie, w tym za pomocą
certyfikatu SSL.Nie przechowujemy informacji o karcie kredytowej i używamy wyspecjalizowanego
operatora bramki płatności do obsługi transakcji.
 
Ochrona danych
 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 z 27 kwietnia (RODO)
Danych Osobowych (LOPD), informujemy, że dane osobowe, które nam przekazujesz za
pośrednictwem naszej strony internetowej lub poprzez wysyłanie e-maili, zostaną włączone do
automatycznego posiadany przez The Story Tailors, SL w celu zarządzania, dostarczania,
rozszerzania i ulepszania usług oferowanych na stronie internetowej, wykonywania umów, które są
przez nią realizowane, wysyłania formularzy ankiet, badania korzystania z usług przez
zarejestrowanych użytkowników, wysyłania aktualizacji usług , a także do wysyłania reklam i / lub
informacji promocyjnych o produktach i usługach oferowanych przez www.mojemagiczneliczby.pl ,
wyrażając zgodę na wyraźne zarejestrowanie się użytkownika w wysyłaniu takich informacji w
dowolny sposób, w tym również zaistniałe w przyszłości w szczególności poczta i poczta
elektroniczna. Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę, użyjemy Twojego adresu e-mail do wysyłania
informacji handlowych. Możesz zrezygnować z nich w dowolnym momencie.
 
Zgoda zarejestrowanego Użytkownika na otrzymywanie drogą elektroniczną lub równoważnymi
środkami elektronicznymi może zostać odwołana poprzez powiadomienie skierowane na
następujący adres e-mail: witaj@mymagicalnumbers.com . Lub poprzez linki do subskrypcji
samych promocyjnych wiadomości e-mail. Podobnie, Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość
dostępu do swoich danych osobowych i dokonania odpowiednich modyfikacji w stosunku do nich.
Lub poprzez linki do subskrypcji samych promocyjnych wiadomości e-mail. Podobnie,
Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych i dokonania
odpowiednich modyfikacji w stosunku do nich. W tym sensie zarejestrowany użytkownik wyraża
zgodę na podanie pewnych informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych i aktualizację
danych podanych na www.mojemagiczneliczby.pl . Członek może wykonywać swoje prawa
dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, wysyłając komunikat na adres podany w tej sekcji.
Zarejestrowany użytkownik będzie w każdym przypadku odpowiedzialny za dokładność podanych
informacji. Www.mojemagiczneliczby.pl zastrzega sobie prawo do wykluczenia każdego Członka,
który podał nieprawdziwe informacje z zarejestrowanych usług, bez szkody dla innych działań,
które postępują zgodnie z prawem.
 
Jaki jest ostateczny cel wykorzystania zgromadzonych danych?
 
Względne dane Użytkownika będą zbierane w celu realizacji umowy podpisanej między stronami
(dostawa towaru), a także w następujących celach: Statystyka, interakcja z sieciami
społecznościowymi i platformami zewnętrznymi, kontaktowanie się z użytkownikiem, zarządzanie
informacjami, zarządzanie płatnościami, rejestracja i uwierzytelnianie, marketing i targetowanie
behawioralne, testowanie reklam, treści i funkcjonalności (testy A / B), zarządzanie infrastrukturą i
zapleczem, monitorowanie infrastruktury, zarządzanie bazą danych użytkowników, mapowanie
ciepła, interakcja z platformami takimi jak live czat, interakcja w oparciu o lokalizację, zarządzanie
prośbami o pomoc i kontakt, komentarz do treści i przeglądanie zawartości zewnętrznych platform.
 
Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności każdej platformy, za pomocą której
gromadzone są dane osobowe, na przykład w sieciach społecznościowych lub platformach
płatniczych.
Wymienione są nasze zasady, które podkreślamy:
 
-    Wysyłanie newsletter periodycznie
-    Interakcje w sieci społecznościowych i w sieciach, które mogą istnieć w przyszłości, oraz
przesyłanie informacji, które mogą być interesujące dla użytkownika (zawsze pamiętaj, że w tym
kontekście sieci mają własne teksty prawne)
-    Wysyłanie e-maili reklamowych o naszych przyszłychksiążek lub produktów, rabatów i promocji,
między innymi (użytkownik może zażądać anulowania subskrypcji w momencie, gdy użytkownik
uzna to za stosowne, a przede wszystkim użytkownik ma wolny wybór w decydowaniu, czy chcesz
otrzymywać e-maile reklamowe i możesz to zatrzymać w dowolnym momencie.
-    Użytkownikowi zostaną również przesłane treści reklamowe za pośrednictwem zwykłej
wiadomości e-mail oraz treści, które nie są niezgodne, na przykład z pozdrowieniami
świątecznymi, które zostały wymienione wyłącznie jako przykład.

-    System wysyła również wiadomość e-mail, gdy wykryje, że użytkownik rozpoczął proces
umowny, ale z różnych powodów go nie ukończył, wspomniana komunikacja jest przekazywana za
pośrednictwem poczty elektronicznej i jest ograniczona do celu.
-    Nasza strona internetowa oferuje czat, na którym użytkownicy mogą wchodzić w interakcje
(The Story Tailors, nie ponoszą odpowiedzialności za złożone oświadczenia i mogą w dowolnym
czasie przeprowadzać okresowe kontrole zawartości,w tym dostęp do void w dowolnym
momencie)
-    Ułatwione dane osób nieletnich, które pozwalają na ich identyfikację, rozumie się, że są
dostarczane przez osobę dorosłą, a tym samym zakładają zgodę na leczenie i niezbędne transfery
dla zakontraktowanej usługi oraz odpowiedzialność za wysłanie wspomnianych danych po
uzyskaniu niezbędne zgody w twoim przypadku, od stron trzecich.
 
 
Komunikacja danych osobowych
 
Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. Zastrzegamy sobie jednak
prawo do udostępniania danych osobowych zebranych przez nas stronom trzecim lub
udostępnienia ich stronom trzecim w następujących okolicznościach:
 
Możemy przekazać dane osobowe dostarczone przez użytkownika naszym dostawcom i
partnerom biznesowym, którzy pracują w naszym imieniu w celu wykonania umowy podpisanej z
użytkownikiem lub w celu komunikowania się z użytkownikiem podczas dokonywania zakupu, w
celu zarządzania sprzedażą i przestrzegania z warunkami sprzedaży.
 
Możliwe, że mogą istnieć inni odbiorcy takich danych, tacy jak nasi dostawcy usług płatniczych lub
dostawcy ubezpieczeń płatności, nasi dostawcy usług frachtowych i nasi partnerzy handlowi.
Wyrażamy również zgodę na przydzielenie, w stosownych przypadkach, podmiotom, z którymi
współpracujemy, w dowolnym czasie, w celu ulepszenia listy propozycji usług lub produktów,
zawsze szukając korzystnych warunków dla użytkownika. W głównych przypadkach są konieczne
do wykonania podpisanej umowy i są zawierane z firmami kurierskimi, które
będą transportować zakontraktowane produkty, oraz z drukarniami, którebędą drukować książki.
 
Dokonujemy również transferu danych do podmiotów trzecich, zarówno w przypadku naszych
zgłoszeń reklamowych, jak i innych podmiotów handlowych, z którymi współpracujemy. Akceptacja
naszych tekstach prawnych zakłada wyrażenie zgody na wyżej wymienionych przypadkach.
 
W przypadku naszych partnerstw handlowych doradzamy, aby zawsze odnosić się do tych
partnerów, sektora biznesowego, który reprezentują, oraz przeprowadzanych przez nich zabiegów,
jeśli dotyczy.
 
Podobnie, możemy przekazywać stronom trzecim dane osobowe Użytkownika, jeśli wymagają
tego przepisy prawa. W szczególności, w odniesieniu do dochodzeń związanych z
bezpieczeństwem lub zgodnością z obowiązującym prawem, w celu przestrzegania przepisów
prawnych lub nakazów lub procedur sądowych i policyjnych. Ponadto, w celu ochrony praw lub
własności naszych pracowników, abonentów i naszych usług, a także w celu zbadania,
zapobieżenia lub zainicjowania działań związanych z nielegalną działalnością, podejrzeniem
oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa dowolnej
osoby, naruszeniami Warunki świadczenia usług lub Politykę prywatności lub w jakikolwiek inny
sposób dozwolony przez prawo. Na koniec, w ramach każdego procesu reorganizacji
przedsiębiorstwa (takiego jak fuzja, nabycie i / lub sprzedaż wszystkich, prawie wszystkich lub
części naszych aktywów), w celu ostatecznego przypisania funduszu biznesowego lub
potencjalnym nabywcom i audytorom.
 
 
Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych
 
Obrona prawna

 
Dane osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane do obrony prawnej Właściciela przed
rozpoczęciem procesu sądowego lub na etapie wstępnym przed ewentualnym pozwem
wynikającym z nadużywania przez Użytkownika niniejszej strony internetowej lub powiązanych
usług.
 
Użytkownik jest świadomy, że Właściciel może być wymagany, przez władze publiczne, ujawnienia
Danych Osobowych.
 
Dodatkowe informacje na temat danych osobowych użytkownika
 
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, platforma ta może dostarczyć
Użytkownikowi informacji kontekstowych związanych z konkretnymi usługami lub gromadzeniem i
przetwarzaniem Danych Osobowych.
 
 Obsługi technicznej i wpisy do dzienników
 
Ze względu na operacje  jak obsługi technicznej i wpisy do dzienników, ta platforma i wszelkie inne
usługi stron trzecich, które mogą być używane, mogą gromadzić logi systemowe, chodzi o pliki,
które rejestrują interakcje i które mogą zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.
 
 
Informacje nie zawarte w niniejszej polityce prywatności
 
Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych można w
dowolnym momencie zażądać od firmy odpowiedzialnej za ich przetwarzanie.
 
Wykonywanie praw przez posiadacza danych
 
The Story Tailors ma siedzibę w C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 w Barcelonie,
przeprowadzając różne traktowania w celu podtrzymania relacji biznesowych oraz otrzymywania
informacji reklamowych o naszych usługach.
 
Ponadto, zgodnie z ustaleniami zawartymi w normatywnym wykazie ochrony danych, użytkownik
może wykonywać swoje prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kierując pisemną
korespondencję do firmy Story Tailors, C / Gran de Gracia 15, 1ª, 08012 Barcelona, w którym
udowadniają swoją tożsamość lub e-mailem: witaj@mymagicalnumbers.com. Wniosek musi
zawierać imię, nazwisko i kserokopię dowodu osobistego zainteresowanej strony lub
przedstawiciela prawnego, jak również dokument potwierdzający złożenie oświadczenia, wniosek
żądany przez zainteresowaną stronę, miejsce zamieszkania dla celów powiadomień, datę i podpis
wnioskodawcy i dokumenty potwierdzające żądany wniosek.Jeśli aplikacja nie spełnia określonych
wymagań, będą wymagane korekty.W odniesieniu do prawa dostępu odmówi się tylko wtedy, gdy
wniosek nie spełnia wyżej wymienionych wymogów i nie akredytuje żadnych uzasadnionych
interesów w tym zakresie.Do korzystania z praw nie będzie wymagana żadna uwaga.
 
Posiadacze w odniesieniu do Danych Osobowych mają prawo do uzyskania potwierdzenia, że
zostali zmagazynowani przez osobę odpowiedzialną za leczenie w dowolnym czasie, znają ich
treść i pochodzenie, weryfikują ich dokładność lub żądają ich uzupełnienia, unieważnienia,
aktualizacji lub sprostowania , być anonimowym lub zablokować Dane osobowe, które są
traktowane z naruszeniem prawa, a także sprzeciwić się jego traktowaniu z dowolnego
uzasadnionego powodu. Wnioski należy przesyłać do firmy odpowiedzialnej za przetwarzanie,
korzystając z danych kontaktowych wskazanych na tej stronie.
 
Modyfikacja tej polityki prywatności
 
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie bez
uprzedzenia. Zaleca się, aby często sprawdzać tę stronę, przyjmując datę ostatniej modyfikacji

wskazanej na końcu jako odniesienie.W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z żadnymi
modyfikacjami niniejszej Polityki, Użytkownik zaprzestaje korzystania z tej platformy i może
zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych.
 
Informacje prawne
 
Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało
sporządzone zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 10 dyrektywy 95/46 / WE i zgodnie z
przepisami dyrektywy 2002/58 / WE, zmienionej dyrektywą 2009/136 / WE, w odniesieniu do
plików cookie.
 
Kontakt
 
Jeśli chcesz się skontaktować z dowolnym tematem związanym z polityką prywatności, wyślij nam
wiadomość na adres mail: witaj@mymagicalnumbers.com .
 
 
 
Akceptacja polityki plików cookie
 
Korzystając z portalu internetowego « Moje magiczne liczby », użytkownik akceptuje korzystanie z
plików cookie i wyraża zgodę na przetwarzanie informacji o sobie w formularzu iw celach
wskazanych poniżej.Jednak « Moje magiczne liczby » wyświetla informacje na temat zasad
dotyczących plików cookie głównej strony internetowej podczas każdego użycia, zapewniając
użytkownikom ich świadomość.
 
 
Koncepcja plików cookie
 
« Moje magiczne liczby » informuje, że pliki cookie to pliki które mogą być pobierane na twoim
komputerze za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę internetową, z celem pomocy portalowi w
analizie wykorzystania przez użytkowników tego portalu , który może zaktualizować lub pobrać
podmiot odpowiedzialny za jego instalację.
 
Pliki cookie są narzędziami, które odgrywają zasadniczą rolę w dostarczaniu usług społeczeństwa
informacyjnego, ponieważ służą stronie internetowej do przechowywania i pobierania informacji o
zwyczajach przeglądania Użytkowników Sieci lub ich sprzętu oraz w zależności od Uzyskanych
informacji, mogą być wykorzystane do rozpoznać użytkownika i poprawić usługi.
 
Rodzaje plików cookie
 
Następnie przeprowadzana jest klasyfikacja różnych plików cookie. Należy jednak pamiętać, że
ten sam plik Cookie może być zawarty w więcej niż jednej kategorii.
 
Według podmiotu, który zarządza domeną, z której wysyłane są pliki cookie, i która traktuje
uzyskane dane, pliki cookie mogą być:
 
- Własne pliki cookie, które są wysyłane do komputera użytkownika z komputera lub domeny
zarządzanej przez wydawcę i z której świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.
- Pliki cookie stron trzecich to te, które są wysyłane do komputera użytkownika z komputera lub
domeny, która nie jest zarządzana przez wydawcę i z której pochodzi usługa żądana przez
użytkownika.
 
W zależności od czasu przechowywania plików cookie w komputerach / przeglądarkach
użytkowników rozróżnia się:
 

- Session cookie przechowują dane techniczne podczas sesji, gdy użytkownik odwiedza stronę
internetową. Po zamknięciu przeglądarki plik cookie jest trwale utracony od tego momentu.
- Persistent cookie, "Stałe" pliki cookie to rodzaj pliku cookie, za pomocą którego dane są nadal
przechowywane na komputerze użytkownika i mogą być dostępne i przetwarzane przez czas
określony przez menedżera plików cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.
 
 
Ze względu na cel, w jakim przetwarzane są dane, pliki cookie są klasyfikowane w:
 
- Pliki cookie techniczne to te, które umożliwiają użytkownikowi nawigację po stronie internetowej,
platformie lub aplikacji i umożliwiają korzystanie z różnych dostępnych w nim opcji lub usług, takich
jak kontrola ruchu i komunikacji danych, identyfikacja sesji, dostęp do obszarów zastrzeżonych,
zapamiętać elementy zamówienia, przeprowadzić proces zakupu zamówienia, złożyć wniosek o
rejestrację lub udział w imprezie, korzystać z funkcji bezpieczeństwa podczas nawigacji,
przechowywać treści do emisji filmów lub dźwięków lub udostępniać treści za pośrednictwem
mediów społecznościowych sieci.
 
-    Pliki cookie służące do personalizowania to te, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do
usługi z pewnymi ogólnymi cechami zdefiniowanymi wstępnie zgodnie z szeregiem kryteriów
terminala użytkownika, takich jak język, typ przeglądarki itp.
 
-    Pliki cookie do analizy to te, które umożliwiają odpowiedzialne zarządzanie plikami cookie,
monitorowanie i analizę zachowania użytkowników portalu internetowego i są wykorzystywane do
pomiaru aktywności portalu internetowego w celu opracowania profili nawigacji użytkowników w
sieci. Portal, w celu wprowadzenia usprawnień w oparciu o analizę danych na temat korzystania z
usługi przez użytkowników.
 
-    Pliki cookie reklamowe to te, które pozwalają zarządzać, aby stworzyć najbardziej efektywny z
możliwych sposobów przestrzeni reklamowych, które, jeśli dotyczy, wydawca zawarł w portalu
internetowym, z którego żądana usługa jest renderowana na podstawie takich kryteriów, jak
edytowana zawartość lub częstotliwość w którym wyświetlane są reklamy.
 
-    Pliki cookie do reklam behawioralnych to takie, które pozwalają zarządzać, tworzyć najbardziej
efektywny sposób, przestrzeni reklamowych, które, jeśli dotyczy, wydawca zawarł w portalu
internetowym, z którego udostępnia żądaną usługę. Te pliki cookie przechowują informacje o
zachowaniu użytkowników uzyskane poprzez ciągłą obserwację nawyków przeglądania, co
pozwala opracować określony profil, aby w ten sposób odsłonić reklamę.
 
 
W każdym razie pamiętaj, że ten sam plik cookie może mieć więcej niż jeden cel.
 
 
Pliki cookie używane w portalu « Moje magiczne liczby »:
 
A) Pliki cookie innych firm:
 
Google Analytics
 
Strona« Moje magiczne liczby» wykorzystuje Google Analytics, analityczną usługę portalu
internetowego firmy Google, Inc., która umożliwia pomiar i analizę nawigacji na stronach
internetowych. Zgodnie z poprzednią typologią obsługują pliki cookie do analizy.
Google Inc. to firma Delaware z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
("Google").
" Moje magiczne liczby " korzysta z plików cookie Google Analytics, które są plikami tekstowymi,
które znajdują się na Twoim komputerze jako użytkownik tego Portalu, ponieważ pozwalają nam
one i pomagają analizować wykorzystanie użytkowników strony www.mojemagiczneliczby.pl.

"Moje magiczne liczby" zawiera informacje dotyczące liczby użytkowników uzyskujących dostęp do
Internetu, odwiedzonych okien, częstotliwości i powtórzeń odwiedzin, długości odwiedzin,
używanej przeglądarki, dostawcy usług, języka, używanego terminala lub miasta do którego Twój
adres IP jest przypisany za pomocą analityki internetowej Google Analytics. Informacje, które
mogą stworzyć lepszą i bardziej odpowiednią usługę przez ten portal. Informacje o plikach cookie
dotyczące korzystania z sieci (w tym adres IP) będą przesyłane bezpośrednio i archiwizowane
przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
W przeglądarce możesz zobaczyć następujące 4 pliki cookie usługi Google Analytics używane
przez "Magię mojego imienia", o nazwie:
"_utma": ciasteczko sesji, które pozwala śledzić aktywność wykonaną w Portalu "Moje magiczne
liczby" przez Użytkowników.
"_utmb": trwałe ciasteczko o długim czasie działania 2 lata, które anonimowo gromadzi
standardowe informacje rejestracyjne i dane o zwyczajach Użytkowników Portalu internetowego
"Moje magiczne liczby".
"_utmc": ciasteczko sesji, które zniknie z komputera użytkownika, gdy tylko sesja zakończy się na
stronie « Moje magiczne liczby ».
"_utmc": trwałe ciasteczko z datą wygaśnięcia po 6 miesiącach jego dostępu do strony
internetowej.
 
Google wykorzysta te informacje w imieniu "Moje magiczne liczby" w celu śledzenia korzystania z
Portalu internetowego "Moje magiczne liczby", sporządzania raportów z działalności Witryny i
świadczenia innych usług związanych z tą działalnością portalu internetowego i korzystanie z
Internetu.
"Moje magiczne liczby" i Google mogą przekazywać te informacje stronom trzecim tylko wtedy, gdy
wymaga tego prawo lub gdy te strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.
Ani "Moje magiczne liczby", ani Google nie będą kojarzyć swojego adresu IP z żadnymi innymi
informacjami, którymi dysponują.
 
2. Pliki cookie reklamowe od Google i youtube.com
 
Uzyskując dostęp do portalu internetowego, można pobrać pliki cookie powiązane z
domeną Google.com (NID) i Google.pl (NID i PREF). Te pliki cookie można pobrać na komputer
użytkownika, ponieważ są one powiązane z niektórymi produktami i / lub usługami Google
używanymi przez ten portal.
W przypadku kliknięcia przycisku, aby zaakceptować politykę plików cookie i po wykonaniu
nawigacji za pośrednictwem tego portalu internetowego, można również pobrać pliki cookie
reklamowe od podmiotów trzecich w domenie  youtube.com .
 
3. Doubleclick.net
Firma dla celów reklamowych
"Id": trwały plik cookie z datą wygaśnięcia po 6 miesiącach
 
4. Facebook.com
Pliki cookie umieszczamy na Facebooku w celach reklamowych zgodnie z gustami klienta.
"Act", "c_user", "csm", "fr", "p", "obecność", "s", "xs": Trwały plik cookie wygasa po 6 miesiącach
5. Zopim
Pliki Cookie, aby móc obsługiwać bardziej spersonalizowanych użytkowników czatu.
"_cfduid": Trwały plik cookie z datą wygaśnięcia po 6 miesiącach.
 
 
B) Własne pliki cookie
 
 
Book: zawiera pełne informacje o wybranej książce
Booktailors: Pojedynczy identyfikator sesji
Character_selection: Wybór postaci
Id_product: Wybrano identyfikator produktu

IsFlipbookCreated: Umożliwia podgląd książki
Is_error: W przypadku wystąpienia lub wystąpienia błędów
Language: język
Language_chat: język czatu
Name: imię dziecka, aby skonfigurować książkę
Selected_character: Wybrana postać
SelectedgenderradioId: wybrany numer postaci
 
 
Jak zmodyfikować ustawienia plików cookie
 
"Moje magiczne liczby" informuje użytkownika, że w każdej chwili możesz odmówić używania
plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, ale powinieneś wiedzieć, że jeśli
to zrobisz, możesz nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.
 
Oto, jak możesz wyszukiwać, blokować lub usuwać pliki cookie, chociaż może się to różnić w
zależności od wersji przeglądarki:
 
 
Chrome, instrukcje: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Eksplorator, instrukcje: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to -manage-cookies-in-
internet-explorer-9
 
Firefox, instrukcje: http://support.mozilla.org/en/kb/enable-and-disable-cookies-that-the-sites-we
 
Safari, instrukcje: http://support.apple.com/kb/ph5042
 
Więcej informacji na temat plików cookie Google Analitycs lub zakaz korzystania z nich na stronie
www.google.com/intl/analytics/privacyoverview.html.
 
 
GOOGLE CHROME
 
Przejdź do Ustawień lub Preferencji w menu Plik lub klikając ikonę dostosowywania, która pojawi
się w prawym górnym rogu.
 
Kliknij opcję Pokaż ustawienia zaawansowane.
Przejdź do Prywatność> Ustawienia treści.
Wybierz Wszystkie pliki cookie i dane lokalizacji.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich plików cookie posortowanych według domeny. Możesz
przeszukiwać pliki cookie określonej domeny, wprowadzając adres w polu Wyszukaj pliki cookie, w
całości lub w części.
Po utworzeniu tego filtra na ekranie pojawi się jedna lub więcej linii z żądanymi plikami cookie
strony. Następnie musisz je wybrać, aby je usunąć.
INTERNET EXPLORER
 
Przejdź do Narzędzia, Opcje internetowe.
Kliknij Prywatność.
Przewiń pasek, aż ustawisz żądany poziom prywatności
 
FIREFOX
 
Przejdź do Opcje lub Preferencje, w zależności od systemu operacyjnego.
Kliknij Prywatność.
W Historii w wyświetlonym oknie przy opcji “Program Firefox” wybierz: “będzie używał ustawień
historii użytkownika”..

Pojawi się opcja Akceptuj ciasteczka, możesz ją aktywować lub dezaktywować zgodnie z własnymi
preferencjami.
 
 
SAFARI (iOS)
 
Przejdź do Ustawień, a następnie do Safari.
Przejdź do Privacy and Security, zobaczysz opcję Block Cookies, w której możesz zmienić typ
blokady które chcesz wykonać.
 
SAFARI (OSX)
 
Przejdź do Preferencji, a następnie do Prywatności.
W tej sekcji zobaczysz opcję blokuj ciasteczka, w której możesz dostosować rodzaj blokady.
 
 
ANDROID
 
Uruchom przeglądarkę i naciśnij klawisz Menu, a następnie Ustawienia.
Przejdź do opcji Bezpieczeństwo i prywatność, zobaczysz opcję Zaakceptuj pliki cookie, gdzie
możesz aktywować lub dezaktywować to pole.
 
Windows Phone
 
Może się różnić w zależności od wersji przeglądarki:
Uruchom przeglądarkę i naciśnij klawisz Menu, a następnie Ustawienia.
Przejdź do opcji Bezpieczeństwo i prywatność, zobaczysz opcję Zaakceptuj pliki cookie, gdzie
możesz aktywować lub dezaktywować to pole.
 
Na koniec, "Moje magiczne liczby" informuje użytkownika o istnieniu dostępnego narzędzia online,
które pozwala użytkownikom wykryć pliki cookie każdego odwiedzanego portalu internetowego i
zarządzać ich dezaktywacją (na przykład Ghostery: http: // Www .ghostery.com / privacy-
statement, http://www.ghostery.com/faq).
 
 
Ostatnia weryfikacja: 25/02/2019